Projectes

Des dels seus inicis l'empresa va construir sobretot edificis d'habitatges de nova planta, tant unifamiliars com plurifamiliars, havent acumulat una experiència molt important en haver construït fins l'actualitat més de 1.000 habitatges. Més endavant es va anar especialitzant també en tot tipus d'equipaments i tipologies d'edificis (culturals, educatius, assistencials, sanitaris, administratius i industrials), havent assolit una gran experiència i prestigi al llarg del anys.