Construcció

parquing-subterraneo-en-alella.jpg mur-a-una-cara.jpg mur-de-xapa-enconfrat-metal-lic.jpg

D'INTERIORS GIRONA ofereix serveis integrals de rehabilitació  a particulars, a Comunitats de Propietaris i a Administradors de Finques. Abastem des d'un primer informe, el Projecte i la Direcció d'Obres, realitzats pels nostres tècnics experts, fins a la pròpia execució de les obres pels nostres industrials col.laboradors.

Gestionem per a vostè/ès la tramitació de les Llicències d'Obres i la tramitació de les subvencions i ajudes a la rehabilitació que en aquest moment atorguen la Generalitat i ajuntaments.

Deixin's treballar per a vostè i no perdi el seu temps amb els industrials i en complicats tràmits amb l'Administració!

Subvencions i Ajuts

La Generalitat de Catalunya disposa de dues línees d'ajuts que es convocaven de forma anual.

1.- Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'us residencial.

Els ajuts són per  rehabilitar elements comuns d'edificis d'us residencial, en concret, per a actuacions relacionades ab patologíes, deficiències i risc, accessibilitat, instal.lacions comunitàries i sostenibilitat. Abans de sol.licitar els ajuts, el promotor ha de tenir l'informefavorable del Test de l'Edifici (TEDI), llevat de situacions acreditades de risc greu i imminent o d'obres, o també en cas de rehabilitació de parcs d'habitatges de propietat o administrats per operadors públics.

A qui va dirigit?

  • A promotors d'obres de rehabilitació.
  • A comuitats de propietaris i propietàries ( persones físiques o jurídiques) d'edificis d'us residencial.
  • A titulars d'edificis d'ús residencial.

 2.- Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges

Els ajuts són per a rehabilitar abitatges perquè aquests tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat; adequar les instal.lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament; facilitar  la mobilitat a l'interior per a persones disminuïdes  i millorar aïllament tèrmic i/o acústic. Per obtenir els ajuts cal haver sol.licitat l'informe intern d'Idoneïtat ( III).

A qui va dirigit ?

  • A promotors d'obres de rehabilitació
  • A persones propietàries o arrendatàries d'habitatges en la seva condició de:       
    • Titulars d'habitatges per a la rehabilitació d'interiors.       
    • Titulars d'edificis d'un sol habitatge per a la rehabilitació d'elements que formen part de l'edifici o de l'interior de l'habitatge (unifamiliars ) .